Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger


Last ned pdfen her

Baksidetekst

Denne boken ser på juridiske aspekter ved fri og åpen programvare. Både opphavsrettslige, obligasjonsrettslige, avtalerettslige og erstatningsrettslige problemstillinger blir behandlet.

Hva blir omfattet av copyleft etter GPL? Hva skjer hvis bidragsyteren til et åpen kildekodeprosjekt ikke har opphavsrett til bidraget, og hva skjer hvis en lisenstaker ikke respekterer kravene i lisensen, som f. eks. kravet om å tilgjengeliggjøre kildekode etter GPL? Hvordan inngås slike lisensavtaler? Og hvem er egentlig lisensgiver? Disse og mange andre spørsmål blir drøftet.

Boken forsøker å belyse disse problemstillingene generelt og ser derfor på flere av de populære lisensene. Boken er primært skrevet for jurister, men kan også ha interesse for andre som arbeider med åpen kildekode.

Omtalte lisenser

AFLv3 , BSD, EUPL (v1, v1.1), GPL (v1, v2, v3), GNU Affero, LGPL (v2.1, v3) og MIT

Andre linker

Creative Commons, GNU Licenses og Open Source Initiative

Fysiske eksmplar

Boken har ISBN-nummer 9788272261206 og er tilgjengelig i Bibsys.

Kontakt